Tập đoàn GM Hoa Kỳ độc quyền phân phối Sa Sâm Việt ra thế giới

12/12/2019
bởi SamsamViet Tài khoản quản trị

Ngày 1/12 tại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sa Sâm Việt và Công ty Việt Distribution là đối tác độc quyền của Tập đoàn Group Marketing,Inc ( Hoa kỳ) đã ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Sa Sâm Việt tại thị trường Việt Nam - Hoa kỳ

Mô tả ảnh
Mô tả ảnh# Mai Anh # Nguồn www.tieudung.vn https://tieudung.vn/thi-truong/tap-doan-gm-hoa-ky-doc-quyen-phan-phoi-sa-sam-viet-ra-the-gioi-37797.html?fbclid=IwAR2OA8iulXzSfpz0UuoUe6m5xBAr6Y0lxL6zkhBlvLlMlkKz_GO09ZC8tWc