Giỏ hàng

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

 

 

Hình ảnh về "Hội thảo khoa học cây Sa Sâm Việt dược liệu quý của Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học

 

  

  

  


 

 

Hình ảnh về "Hội thảo khoa học Y học Cổ truyền lần thứ nhất" diễn ra tại Phú Quốc cuối năm 2020

 

  

    

 


 
 
Ban lãnh đạo Viện có chuyến thăm trang trại Làng Sâm Việt (Savi Mefa) đầu năm 2021
 

  

  

  

  

 


 

Những hoạt động khác

 

  

  

  

  

  

 

0889 78 78 78