Giỏ hàng

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH VÒNG QUAY MAY MẮN

  • Mỗi khách hàng (1 số điện thoại, 1 email, một người mua, một địa chỉ nhận hàng) chỉ được quay 1 lần duy nhất.
  • Để bảo vệ quyền lợiSa Sâm Việt xin phép được liên hệ khách hàng qua số điện thoại đã đăng ký để xác định đúng người trúng thưởng trước khi giao hàng.
  • Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 1 phiếu để đặt và nhận hàng, trường hợp 1 khách hàng dùng nhiều số điện thoại, nhiều phiếu để đặt hàng nhưng cùng 1 người, 1 địa chỉ nhận hàng,Sa Sâm Việt sẽ huỷ toàn bộ đơn hàng và không giao hàng.

Sa Sâm Việt có toàn quyền huỷ phần thưởng và từ chối giao hàng nếu phát hiện gian lận.

0889 78 78 78