Giỏ hàng

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

 

 

 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SA SÂM VIỆT VINH DỰ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẬP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ  IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - (Xem thêm )

 

 

NHỮNG CHỨNG NHẬN - KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

(Đạt giải nhì cuộc thi "Dự án khởi nghiệp Quốc gia 2018" tổ chức tại Đà Nẵng)

 

 

(Chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ)

 

 

(Chứng nhận thương hiệu xuất sắc 2019)

 

(Chứng nhận nhà lãnh đạo tiêu biểu 2019)

 

 

(Bảng vàng doanh nhân tiêu biểu vì sức khỏe người Việt)

 

(Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước)

 

 

(Cty CP Sa Sâm Việt đã có thành tích nổi bật trong phát triển doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Bến Tre do Chủ tịch UBND TP Bến Tre khen tặng)

 

 

 

(Chứng nhận đạt tiêu chuẩn HACCP)

 

 

 

(Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO)

 

 

(Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

 

 

(Đạt Top 10 thương hiệu tín nhiệm 2018)

 

 

(Giấy chứng nhận VietGAP)

 

 

 

 

(Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sa Sâm Việt và

trường Đại học Nguyễn Tất Thành)

 

 

 

(Đạt Top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng cao)

 

(Bằng khen tích cực tham gia Hội chợ Nông nghiệp và Sản phẩm OCOP)

 

(Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng Khoa học và Công nghệ)

 

 

(Phiếu phân tích hàm lượng Saponin)

 

(Phiếu phân tích hàm lượng Muối vô cơ)

 

0889 78 78 78