Giỏ hàng

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕITẦM NHÌN

- Đưa Sa Sâm Việt trở thành thương hiệu Sâm Của Người Việt sánh vai cùng những tuyệt phẩm trên Thế Giới

 

SỨ MỆNH

- Xây dựng thương hiệu Sa Sâm Việt trở thành thương hiệu Quốc Gia bằng những sản phẩm An Toàn - Chất Lượng - Hiệu Quả - Đẳng Cấp.

- Xây dựng chuỗi nhượng quyền thương hiệu chăm sóc sắc đẹp cho người Việt

- Xây dựng Làng Sâm Việt trở thành thủ phủ Sâm Của Người Việt & phát triển du lịch sức khỏe

 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

--- NHÂN --- 

Tuân thủ giá trị đạo đức Tiền Nhân để lại, kế thừa và phát huy tinh hoa dược liệu quý Việt Nam

Khát khao phụng sự xã hội – cộng đồng vì sức khỏe và hạnh phúc

--- TÍN ---

Là sinh Mệnh - Xem trọng và tuân thủ trong mọi Hành Vi


0889 78 78 78