Giỏ hàng

NHỮNG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA SAVIGROUP VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

 

 

SAVIGr tham gia chương trình "Chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu" cùng hoa hậu Phương Khánh

 

  

  

  

  

 

 

SAVIGr phát gạo từ thiện cho người dân

 

  

 

 

SAVIGr tặng nước ngọt miễn phí cho người dân trong hạn mặn tại Bến Tre năm 2019

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0889 78 78 78