Giỏ hàng

Trao tặng thuốc trị bệnh từ sản phẩm Sa Sâm Việt đến bà con nghèo, khó khăn tại vùng kinh tế mới .

 Một chút ít hơi ấm 

 Một chút thương âm thầm 

Đó là tất cả những gì mà các cấp lãnh đạo và các doanh nghiệp Thành phố Bến Tre mang đến cho bà con vùng kinh tế mới Bình Phước & Đắk Lắk.

Danh mục tin tức

Từ khóa

0889 78 78 78