Giỏ hàng

Thành phố Bến Tre tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Bến Tre vừa tổ chức cuộc họp đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố (huyện) lần thứ I năm 2019.

Đợt này, thành phố Bến Tre có 10 sản phẩm đăng ký đánh giá xếp hạng. trong đó: Cơ sở Trần Minh Tâm có 01 sản phẩm đăng ký là Thạch dừa thành phẩm; Công ty Cổ phần Sa Sâm Việt có 09 sản phẩm đăng ký xếp hạng gồm 01 sản phẩm thảo dược thuộc nhóm mỹ phẩm (Bột Sa sâm việt), 08 sản phẩm thảo dược thuộc nhóm Thực phẩm chức năng ( Sâm đẹp da, Sâm sinh lực men, Sâm đại tràng, Sâm xương khớp, Sâm đường huyết, Sâm hoạt huyết dưỡng não, Sâm bổ phế, Sâm giải độc gan), các sản phẩm trên đều là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bến Tre nói chung và thành phố Bến Tre nói riêng.

cảnh cuộc họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Bến Tre. (Ảnh: Hoài PhươngQuang )

Trong cuộc họp, từng thành viên Hội đồng đã dựa trên tiêu chí đánh giá được quy định tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre để đánh giá và xếp hạng từng sản phẩm, trong đó có xem xét phần giải trình thêm của chủ thể sản xuất.

Sau khi thực hiện các quy trình đánh giá, Hội đồng đã thống nhất sản phẩm Thạch dừa thành phẩm của Cơ sở Trần Minh Tâm đạt 03 sao, 09 sản phẩm của Công ty Cổ phần Sa Sâm Việt đạt 04 sao. Những sản phẩm này, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Bến Tre sẽ tiến hành lập danh sách, kèm hồ sơ trình Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh xem xét đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận.

Được biết, Thành phố Bến Tre đã có 19 sản phẩm của 03 công ty có sản phẩm được Hội đồng đánh giá và xếp hạng tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, có 18 sản phẩm đạt 04 sao và 01 sản phẩm đạt 03 sao.

Trong thời gia tới, thành phố Bến Tre tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể sản xuất hoàn thiện hồ sơ để đăng ký đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019, thành phố Bến Tre có thêm 15 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cấp giấy chứng nhận đạt từ 03 sao trở lên.


Danh mục tin tức

Từ khóa

0889 78 78 78