Giỏ hàng

Khảo sát cây Trà hoa vàng tại Tân Phú - Đồng Nai

- Sau thành công qui trình trồng  Sâm trên cát biển, vừa qua Công ty Sa sâm Việt tiếp tục liên kết hợp tác với phòng Nông nghiệp Huyện Tân Phú Đống Nai với dự án bảo tồn, phát triển nâng cao giá trị Cây trà hoa vàng tại vườn Quốc gia Cát Tiên.


                                           

Danh mục tin tức

Từ khóa

0889 78 78 78