Giỏ hàng

Hội Thảo Khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc đã chính thức khai mạc tại Phú Quốc

Sáng 30/10/220; Hội Thảo Khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất do Bộ Y Tế tổ chức đã chính thức khai mạc tại Phú Quốc .

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả về chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với mục tiêu:

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường gắn kết kết quả nghiên cứu với phát triển sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn;

- Tạo diễn đàn để các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền công bố những kết quả nghiên cứu;

- Công bố, trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực y dược cổ truyền để y dược cổ truyền phát triển trong thời gian tới..

 

Danh mục tin tức

Từ khóa

0889 78 78 78