Giỏ hàng

Hội thảo Khoa học y dược cổ truyền lần I - Kênh HTV9

Đề tài "nghiên cứu và ứng dụng cây thuốc quý Sa Sâm Việt" của SAVIGr được chọn là một trong 20 báo cáo tại hội thảo được đánh giá là đề tài ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu bản địa.

Danh mục tin tức

Từ khóa

0889 78 78 78